Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Två meter siden-baggar!

Karin E Jansson


Det ser inte mycket ut för världen. Ja, inte katten, den är ju sjukt märkvärdig, utan det där lilla tygstycket bredvid. Men om man vecklar ut det...KA-BLAM!!! Två meter crepe-siden.Med baggar!Baggar!!Och ännu mer baggar!!!
Inhandlat på etsy, kommer bli en finfin kimono-rock.

Och vad kan vi dra för lärdom av att ett litet obetydligt tygbylte kan vecklas ut till något fantastiskt om någon bara tar sig tiden att göra det?! Jo, att siden tar lite plats.