Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Skit och bubbel

Karin E Jansson


Ja, det är mycket som är skit.Men det är lika mycket bubbel. Bubbel i magen.

En vän som tvinnar ens nackhår till en svans.
Dela en filt med någon tills det ångar.
En liten katt-tunga på ens handled.
Doften av svenska syrliga äpplen.
En sårskorpa som ramlar loss.
Hundar med lockiga öron.
Att bli kliad på ryggen.
En renbäddad säng.
Alla mina kvinnor.
Mjuka örsnibbar.
Is som spricker.
Varma bullar.
Rävsvansar.
Citronsaft.
Fredagar.
Bältor.
Brie.
Sås.
Ni.