Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Näsans evolution

Karin E Jansson

Hela min tonårstid hade jag komplex för min näsa. Bland annat. Men framför allt.


Skämdes för den. Stor och knölig.


Jag försökte bortförklara näsans fulhet med att jag blivit skallad som barn. Det stämde, men skadan hade inte alls blivit särskilt stor. Men jag kunde liksom inte ta på mig ansvaret för att jag hade en så ful näsa. Kände mig tvungen att förklara mig.


Sen skämdes jag för att jag skämdes.


Och sen orkade jag inte skämmas längre, jag ville så mycket annat, hade inte tid och ork att be om ursäkt längre. Och då blev det bara en näsa. En bra näsa.