Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Höstlov, bland annat.

Karin E Jansson


Det är mycket på jobbet. Så mycket att mina händer darrar och att jag gör fel efter fel på datamaskinen. 

Nu tar jag ut komp-tid, sa jag. 

Igår låg jag på parketten under en filt och spelade spel på min telefon. Idag har jag lyssnat på Phil Collins, ätit kroppkakor och klippt i vackra tyger. Jag behövde höstlov. Bland annat.