Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

en påse Chanel

Karin E Jansson


Maria har kommit hem från en Englands-tur. Med sig hade hon en spännande påse! Till mig!!Buljong och påsklämma? Ååhh... tack?Nej, buljongen var bara i min fantasi, i verkligheten - Alchimie!Nagellack!Gröngrått och skimrande.Skitsnyggt! Hurra för Maria, buljong, Chanel och mig!!