Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

du är så jävla lurad

Karin E Jansson


Min bästis Sara blir ofta upprörd. Det vill jag uppmuntra. Igår köpte hon En Meter Cola, ett surt ihoprullat godisband, som hon sen glömde hos mig. Eftersom jag tycker rätt ska vara rätt, och eftersom jag egentligen skulle göra bokföring nu, så bestämde jag mig för att testa sanningen i påståendet - En Meter Cola.Jag visste det!!84 cm Cola, du är så jävla lurad Sara.