Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Det kliar

Karin E JanssonFör vissa kliar det i stjärten men för mig kliar det i själen. Ja om jag nu har nån själ. För nåt är det som kliar. Mitt bekväma liv är lite obekvämt för stunden. Jag tror det är bra, det betyder att något kommer hända, och jag vill inget hellre.  

Jag önskar jag inte behövde vara så kryptisk som jag är, men jag vet att ni oavsett orsak till klådan har känt samma sak, och det är ju resultatet av omständigheterna som är intressant. Vi får klia varandra.