Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Bröstkorrigering och övriga referenser

Karin E Jansson

Min data-jävel blev överhettad, allt slutade väl, men det fick mig att ängsligt gå igenom hela datorns innehåll för att göra lite back-up:er. Givetvis möttes jag av en guldgruva av göttighet, bland annat en bunt bilder som jag inte riktigt kan kategorisera, och därför samlat i mappen CV-bilder (ni som följer mig på instagram har redan sett glimtar av min CV, i bildform). Till exempel:


Har ätit övernaturlig svamp.


"Bra" på "smink".


Äger pinne.


Kan bröstkorrigering.