Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 11. Karin & Sara

Karin E Jansson

En orimlig rättegång leder till en diskussion om den värsta sortens poliser - språkpoliser!

Dessutom presenterar Karin en fakta som får Sara totalt ur balans, det freestylas på gotländska, vi tvingas erkänna att ett tidigare initiativ blivit en flopp, berättar hur veckans läxa gått, och en massa annat viktigt!
Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen.