Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Avsnitt 10. Karin & Sara

Karin E Jansson


Vad kan vi möjligtvis ha för anledning att citera kungen?

I det här avsnittet pratar vi också om att våga klaga, vi bjuder på våra bästa imitationer, diskuterar en diskussion vi är less på, och tar upp en massa annat viktigt.
Det finns flera sätt att lyssna; antingen här i mediaspelaren ovan, eller så lyssnar du direkt i iTunes. Vill du prenumerera på podcasten i din webläsare är detta adressen.