Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

utesluten men ändå delaktig

Karin E JanssonPå lunchrasten trampade jag på en fetaost. Jag tycker det är förnedrande när kroppen utan min tillåtelse trampar på saker, men förstår ju ändå att det handlar om en samband mellan kropp och objekt på marken. Oavsett vem som initierade kontakten, foten eller fetaosten, så fanns det ju där ett behov av sammanslagning. Men jag känner mig utesluten ur den vetskapen, och därav den sura minen.