Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

under kniven

Karin E Jansson

Idag var jag på vårdcentralen för att ta bort ett födelsemärke. Allt gick bra, men jag fick inte ta med födelsemärket hem, det skulle skickas på nån analys. Men fota det fick jag såklart göra. 


Bilden la jag givetvis upp på instagram, och där började spekulationerna. Var det inte en sjöhäst, en blindtarm eller en farbror?


Eh nä tokstollar, det är ett födelsemärke, jag är väl ingen jävla ockult varelse heller. Men för säkerhets skull förstorade jag upp bilden när jag kom hem.


Lars Ulrich?