Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Två nya höst-koftor!

Karin E Jansson

Årstider är ju ganska värdelöst, eller äh ja vet inte , men en bra sak är att de alltid motiverar nya klädinköp. Klart man måste ha en höst-stass liksom. Här är två nya höst-koftor!Ka-blam! Som en blandning av Salt n Pepa och en matador.Enorma axelvaddar, guldbroderier och pärlor.I en kedja som löper runt hela koftan.Och denna! Egentligen tänkt som ett hemma-kläde, men jag tänker ta med den ut på stan.En flärdfull morgonrock.Som andas "kassler".

Båda plaggen vintage, såklart!