Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Svårplacerat

Karin E Jansson

Ni vet hur saker kan vara svårplacerade för att vi saknar orden för det?Andra saker är svårplacerade för att de är 221 cm höga. Life Size Bear i kartong, svår att stå emot, svår att placera.Här tycker jag den låg bra, men ingen varken jag eller Samuel är villiga att sova på soffan.I badrummet var rätt okej, men kartong + fukt = nja.I hallen skulle den kunna stå, men då var det det här med att man inte ska blockera utgångar.Och bakom gardinen kom den inte riktigt till sin rätt.Så den är tillbaka i vardagsrummet. Ett utmärkt frukost-sällskap hälsar Samuel.