Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Pizza-Disco!!

Karin E Jansson

Vad man gör av söndagen blir ett avstamp för kommande vecka.


Vi möttes av en lin-dansös.


 photo Untitled1_zps39e33c15.gif
Med sprättiga ben.


Som bjöd in till...


...pizza-disco!!


Hur äter ni pizza? Laglöst?


Från mitten? Pffft..


Eller traditionellt, i trekanter?


 
Vi pratade lite om ogiltiga sedlar. Mamma berättade att hon hade ärvt en 50-lapp som nu skulle bli ogiltig, men att hon inte skulle växla in den då den var arvegods.
Minnen > Pengar


Sen svidades det om!


För dans!


Hårdrock skulle det vara. Jag valde Hammerfall, dagis-metal.


Och efter en stund kastade jag mig in i discot.


 photo Untitled3_zps9ca6b5ed.gif
Ehrm, luftgitarr.


Ja, det kan ha varit så att jag stal hela showen.


Och sen åkte vi hem!