Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ett bra byte

Karin E Jansson

Vi använder en ganska liten kapacitet av vår hjärna sägs det. Därför behöver vi inte radera kunskap för att fylla på med ny. Men såklart kan vi glömma saker.

Idag slog det mig att jag inte längre vet hur många kalorier det är i ett äpple. Det visste jag förut. Och hur många kalorier det var i allt annat också för den delen. 

Förmodligen har jag bara glömt det. Men jag väljer att se det som att jag bytt ut kunskapen mot en annan. Kanske var det kunskapen om var Lille-Prins helst vill bli kliad som behövde mer plats. Eller kunskapen om hur många fräknar Sirpa har på näsan. Eller kunskapen om vad som får Samuel att vrida sig av skratt. Eller vilken kiosk det nu var som sålde saltlakritsglass.  

Oavsett ett bra byte.