Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagens fisk: sik

Karin E Jansson


Sik (Coregonus sp. / Coregonus lavaretus) är en artgrupp inom siksläktet som förekommer i ett flertal europeiska länder.

Sikarna har silverfärgade fjäll och gråa fenor. Sikens huvud och mun är liten i förhållande till resten av dess kropp, men alla kan ju inte vara normala. Tänder förekommer vanligtvis på mellankäksbenen och tungan. Sikens föda består främst av majs på burk som den äter direkt med gaffel, ur burken!!

Siken slog igenom stort som låtskrivare när den 1983 skrev Sik & Destroy till Metallicas debutalbum Kill The Eel, men pga petitesser och nåt tjafs med Lars Ulrich uteblev arvodet.

De olika nordiska sikarterna är mycket lika varandra till utseendet och till kroppsformen. För att skilja åt de olika formerna av sik brukar man se på antalet gälräfständer i den främsta gälbågen. Antalet grällsfränder varierar mellan 20 och 45 hos de olika sikarterna. Storsiken har i medeltal 19-32 gärlstränderf, sandsiken 17-28, älvsiken 25-31 och den lilla planktonsiken 37-45 gläffsfräsgränder.

Siken är skyldig mig 120:-, så om ni ser den kan ni ju påminna och hälsa en smocka från mig.