Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Blä för folk

Karin E JanssonMen blä!! Alltmer ofta väljer mina kunder att skita i att betala sina fakturor, trots påminnelser. Där har jag suttit i timmar och pillrat med en jävla skalbagge eller whatevvah, varit vaken hela natten, nerböjd över arbetsbordet med ömma arbetshänder. Och så snor dom det av mig. Alltid mailar jag och frågar om de har svårt att betala för stunden, och att vi ordnar det på nåt sätt, men i 100% av fallen vägrar de svara. Istället visar de glatt upp sina nya "investeringar" på instagram (ja, jag är jävligt bra på att snoka rätt på dom), men har ingen som helst tanke på att betala för sig.

De spottar på mig och de spottar på kvinnligt småföretagande. 

Enda lösningen på det här problemet blir att börja med förskottsbetalning. Det innebär merarbete för mig, och längre väntetider för kunderna. Att det inte kan vara ordning på folk?!


Slut på gnäll / Fortsättning följer