Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Vila

Karin E Jansson


Veckan har sugit kraft ur mig. På språng, på högvarv. Mycket arbete, och en viktig konfrontation. Jag har drömt oroligt på nätterna, kört lastbil över broar av knäckebröd och gått vilse i storstäder. Men nu är det helg. Ikväll ska jag bädda ner mig i Saras soffa, under en filt. Alla får vila.