Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Måndag med knorr

Karin E Jansson


Idag är det måndag och det är ju värdelöst. Jag slog till med en knorr-lugg. Men koftan var en helt vanlig svart tråkig kofta.Haha lurad! Jag har sytt fast strass på den!Asymmetriskt är modernt och även bra för den som strassifierar halva koftan och sen inte orkar göra klart andra sidan.Ka-blam!KA-BLAM!!!In your face måndag!Vänta, ska bara spegla mig lite till. Sådärja.Och luggen, jag hör ju hur ni skriker efter knorren.Jag bara knorrade upp den och satte fast med en hårklämma.Helt otroligt!