Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Kär

Karin E Jansson


Igår blev jag kär. Föremålet för kärleken hade krusiga öron och hette Elin.Hon luktade gudomligt.Vi tumlade omkring bland klövern.Gnagde på gräs och varandra.Sen åkte hon hem.Då hittade jag en annan hund.Hon hette Doris. Jag är kär i Doris också.