Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Var sjätte vecka, ungefär

Karin E JanssonUngefär var sjätte vecka, ofta när jag kör bil, så drabbas jag av insikten att jag inte är universums mittpunkt. Först blir jag glad i cirka två sekunder, sen får jag grav existentiell ångest. Och sen blir jag alldeles tom inombords.

Sen ser jag en rolig hund/jättelång gubbe/snygg buske, och så glömmer jag bort allt.