Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

ummmlöff fröpp

Karin E Jansson

Hade man inte torgskräck innan så har risken för det ökat drastiskt sedan försäljarna börjat inta våra gator. Till en början stannade jag alltid, en människa som påkallar ens uppmärksamhet kan man ju inte ignorera, men sedan syftet blivit uppenbart har jag jobbat på taktikerna för att slippa undan. 

Vissa kan jag tänka mig att stanna och prata med, men problemet är att man oftast inte ser i förhand vilka de är - om de vill att jag ska skänka pengar till hjälporganisationer, skriva under en protestlista eller byta telefonabonnemang. Och då man är fast för evigt om man stannar så är det bäst att aldrig stanna. Till en början försökte jag snegla för att se vad som stod på deras jackor, men faran med det är att de kan tolka det som att jag söker ögonkontakt, och direkt kommer joggande i min riktning. 

Det bästa är om man pratar i telefon, för man stör inte nån som pratar i telefon, men att låtsas prata i telefon känns nästan för sorgligt, så därför undrar jag - hur gör ni? Stannar ni alltid när försäljare vill stanna er på gatan, eller säger ni (som jag ofta gör) nej tack redan innan ni vet vad det gäller? Eller nej tack, snarare ummmlöff fröpp, tror det är så jag brukar uttrycka mig när jag känner mig trängd, men jag tror det kan tolkas som nej tack.

Hur gör ni?