Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Förlåt mig och Bullen

Karin E Jansson

Kanske är det ett ålderstecken, men det känns som att svensk TV-produktion var mycket mer kreativ förut. Galnast var nog Förlåt mig, där ångerfyllda svenskar fick stöd av ett kamera-crew för att söka upp nån från sitt förflutna och säga förlåt. Jag minns särskilt ett avsnitt där en kvinna hade varit taskig mot nån, ringde på dennes dörr för att säga Förlåt mig, och personen mindes inte kvinnan. Jaha, du vill säga förlåt, ehrm vem är du?  Ett annat, dock diffust, minne jag har är ett TV-program där Janne Loffe Karlsson cyklade runt på en minicykel och delade ut jättelånga salami-korvar (kan ha drömt detta).

Utöver detta bänkade jag mig framför 24 Karat, Fångarna på fortet, Varuhuset, Gäster med gester (som nu kommit tillbaka!) och såklart Bullen. Brevfilmen var som en kniv i magen varje gång.Vilka TV-program minns du?