Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Clown, plain eller mittemellan

Karin E Jansson

Om en månad gifter jag mig! Jag tror vi har läget under kontroll, och det hela kommer inte bli så märkvärdigt, så vi har inte stressat upp oss. Lokal är bokad, maten är beställd, kläderna hänger på sina galgar och vi har tränat på att säga JA! 

Det enda som är kvar nu är småpiff, och även fast jag tror jag kommer improvisera när dagen väl kommer så kollade jag igenom mitt arkiv över makeup-stilar som skulle kunna funka. Jag älskar ju allt man kan göra med smink, så nåt vill jag göra! Frågan är hur bananas jag ska tillåta mig själv att gå? Clown eller plain. Förmodligen nåt mittemellan.