Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Berget och killen

Karin E Jansson


Som sagt besteg vi ett berg häromdagen.Den här killen var gruppens ledare och satte ett stenhårt tempo.Först var terrängen helt okej.Sen blev den lite snårigare, för att till slut bli helt livsfarlig!Men upp kom vi!Vi firade med festis och pinnbröd.Finns dock inget som skulle få mig att göra om strapatsen.Ja, det skulle vara den här killen då.