Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

BANG!!!

Karin E Jansson


Ledsen för dålig uppdatering. Har varit upptagen med att ligga på stranden och dricka parasolldrink genom näsan. Och ska vi snacka klarspråk så var föregående mening total lögn, och OBS, BILDEN ÄR ETT MONTAGE.I själva verket har jag spytt i hink, påse och i rabatt, har gråtit och sovit. Sommarsjuka, såklart. Men nu verkar den ha gått över.

BACK WITH A BANG.