Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Att gillra en fälla

Karin E Jansson


För att gillra en kattfälla behövs ett runt spännband av plast. Diameter ca 40-50 cm.Spännbandet placeras på valfri plan yta. Vänta ca 30 sekunder.Se där, där har vi en katt.Först njuter katten av spännbandet.Detta pågår i ca 120 sekunder.Sedan inser katten att den låtit sig luras av en fälla.Har katten en kattkompis kallar den på dennes hjälp.Kattkompisen kommer i 95% av fallen att vägra hjälpa till.


 photo Untitled1_zpsfa6818ae.gif
Och efter en sista kraftansträngning accepterar katten sitt nya liv, i ett spännband av plast.