Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Tiden

Karin E JanssonJag känner mig ledsen. Ledsen för att jag inte hinner, att tiden aldrig räcker till allt jag vill. Och jag vill så mycket. Jag jobbar för mycket. Ja, på det där andra jobbet, det nån annan hittat på. Det mest konkreta är saknaden jag känner när jag inte hinner blogga på några dagar. Det blir som att min kreativitet sinar om jag inte håller den i rullning. Så när jag väl hinner kan jag kanske inte.

Häromdagen satt jag i bilen med Sirpa. Hon sträckte fram handen och vred om bilens klocka. Plötsligt var klockan halv fem, inte halv åtta. Har jag ändrat alla klockor nu?, frågade hon. Va, jag förstod inte. Jo, har jag ändrat på alla klockor i hela världen? Och just då så tror jag hon gjorde det. Sen slungades vi tillbaka till verkligheten.

Jag måste bli bättre på att säga nej. Nej, jag tar inte på mig mer extrajobb nu. Ett fullt realistiskt sätt att påverka tiden. För det är kvaliteten som gör tiden relativ.