Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Testar allt

Karin E Jansson


Mitt skallben har fått små små sprickor av alla de miljarder idéer som trycker på inifrån. En dov, molande regnbågsfärgad värk. Jag hör hur det knäpper i benet om nätterna. Bubblar. Hjärnsubstans riskerar nu börja sippra ut och droppa ner över ryggen, och då försvinner idéerna för alltid. Så nu låser jag dörren och öppnar kanalen mellan hjärna och hand, och testar allt. Jag börjar med scannern.