Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Representant för Sverige!

Karin E Jansson

Nej, jag såg inte prinsessbröllopet. Jag ogillar monarkin. Inte särskilt aktivt, så att jag blir högröd i ansiktet och skrikpratar så det kommer spott. Jag tycker bara deras funktion känns så onödig.

Vi behöver representanter för Sverige, tycker vissa. Eh va nä, tycker jag. Människor som ska glida runt likt Disney-figurer och ha blanka kläder och säga snälla saker. Människor som man bara får säga Ni till, och som man niger inför. Känns det representativt för till exempel dig?

Jag kan tänka mig att jag är ganska representativ för Sverige. Jag grinar varje gång jag får csn-räkning, sopsorterar bara emellanåt, blir nervös av bordsplacering och spydde en gång på en buss för att jag var för full. Jag tror jag skulle representera er bra. Om det är det som är syftet med monarkin. Eller så representerar vi bara oss själva, det är ju tillräckligt av ett arbete.