Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Reklam!!!

Karin E Jansson

Ja, detta kan komma som en chock, men jag har tänkt börja med reklam på bloggen. Vafan det är väl dags att bloggskrället börjar ränta i pengar och inte bara i själslig tillfredsställelse. Dessvärre vill ingen annonsera hos mig, kanske pga min dåliga attityd och skepticism mot allt, så för att få igång ruljansen börjar jag med en kampanj initierad av mig själv, för Fotograf Samuel Pettersson!!

Såhär kan det alltså se ut om du annonserar hos mig:


 photo Untitled1-25_zps1a847922.gifSamuel är nu i en ny, fin fotostudio! Bröllop, CV-bild, porträtt! Boka in en tid hos honom vettja!! Välkommen!