Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Nedräkning

Karin E Jansson


Nu är det nedräkning. För om nitton timmar säger jag: Aaaaaaaaah!! Kanske att jag säger det i några timmar, kanske ett dygn. Men sen, sen då kör jag på! Semester. Givetvis traditionell vila med glass, båtfärder och daytime TV. Men framför allt tid till Konstgreppet.

Det var varit en tung vår jobbmässigt, ja det där andra jobbet som nån annan hittat på. Ett jobb jag normalt gillar men som har sugit musten ur mig i månader nu. Men nu får jag lägga fullt fokus på mig själv, det jag vill göra. Och jag vill ju göra så mycket!

Det är ett riktigt sommarlovspirr. Nitton timmar till bara, sen handlar det bara om mig. Och om Konstgreppet, om oss!