Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Livskvalitet med teak

Karin E Jansson

Oooh, är det teak? Får jag klappa? Ja, teak har blivit medelklassens inredningsmässiga besatthet. Ett mustigt men ändå fräscht träslag. Självklart vill jag åka med på det tåget.Så kolla vad jag gjorde! Mobiltelefon i teak! Med dekorplast har jag fått kontroll, och kan numera leva i konstant klass och stil. Karin i teak-telefon, how can I help?Får jag bjuda på en snus, ja det är teak.Äsch, det är bara gårdagens kinamat-rester. I teak.Bajsnödigt, mustigt och fräscht.