Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hallå knäppgökar

Karin E JanssonJag går ju gradvis över från kommersiellt till TRUE, ja jag unnar mig det. Och fatta då chocken när det framgår att ni är lika mycket knäppgök som jag är! Solglasögonen med tänder har sålt slut så fort jag har fyllt på i webshopen! Nu inväntar jag en ny laddning tänder från det nedlagda ålderdomshemmet (obs skämt, eller?), och vill man förhandsbeställa går det finfint! Maila: karin.elisabet.jansson@gmail.com