Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

3 saker som stör mig

Karin E Jansson


Jag stör mig på uppskattningsvis 45000-50000 saker, där en majoritet verkar vara kopplade till fenomenet "folk". Här är tre av dom:

1. Folk som vägrar göra uppskattningar. Vilket tid kommer ni fram? Det är omöjligt att säga. Jamen ungefär? Går inte att säga. JAMEN HANDLAR DET OM IDAG ELLER NÄSTA SEKEL DUMJÄRPE? Förstår inte denna envishet.

2. Folk som börjar på ett nytt smörpaket när det gamla inte är slut. Klart det är roligare med ett nytt, men lever man efter den principen måste ju idén vara att nån annan ska behöva göra slut på den där sista smörklicken med smulor i. Släng bort skiten om den är så motbjudande, eller TUGGA I DIG SMÖRET DUMJÄRPE.

3. Folk som skakar hand som en död fisk. Jag kräver inga stenhårda nypor men vill heller inte behöva ta kommando över din döda geléhand som du slabbar upp i min handflata. Vad ska jag göra med den? Bemöter jag den likadant blir det bara ett löst daskande, och då jag inte vill slapp-daskas med dig tvingas jag hantera liket. VÄCK LIV I DÖ-FISKEN ELLER LÅT BLI HELT OCH HÅLLET. DUMJÄRPE.


Jaha, vad stör du dig på?