Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Sommarplaner

Karin E Jansson


Förra sommaren blev jag sjukskriven för första gången i mitt liv. Dödsinfluensa (tror att det var den medicinska benämningen). Sommaren innan fick jag borrelia. Sommaren innan det fick jag en grep i foten, vilket blev infekterat och gjorde mig halt ungefär lagom till att semestern var slut.

I sommar har jag egentligen bara en sak inbokad - att gifta mig. Frågan är om jag borde planera in nåt mer i ekvationen. Ormbett, en fallande tall i huvudet eller kanske psoriasis i munnen. Allt känns rimligt.