Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Nu är dom här!

Karin E Jansson


Nu är dom här! Trots spf 30 och konstant uppsökande av skugga.Fräknarna!Så nu tror jag vi kan enas om att det är sommar.Idag har vi gjort sommarlovs-saker, som att sjösätta en båt, äta glass och gå barfota på grus. Nu sitter jag hemma och ska jobba kreativt till sena natten, tack vare min bästa uppfinning - att arbeta kväll på måndagar. Förlänger helgen med flera timmar när man börjar först vid lunch!
Hurra!!