Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Lyckan och olyckan

Karin E Jansson


Lyckan: att ha hittat sin grej.Olyckan: att inte hinna med sin grej.

Som ni vet har jag ett "riktigt" jobb också. Jag gillar det, men det tar för mycket tid. Tid från Konstgreppet. Så är det.

Det var allt för nu.