Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Hörnet - före och efter

Karin E Jansson

Ett vackert hörn kan alltid bli vackrare, även om det redan har ett inramat foto av Vee Speers. Ett vackert vykort, en liten tavla, eller en handfull halshuggna djur.


Den här gången var halshuggna djur det enda jag hade hemma.


Klutt med limpistolen.


Och tryck dit.


Klart! Undrar vart dom är på väg, djuren. Grannarna får sova med ena ögat öppet...