Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Feminism, facebook, uppgivenhet och kamp

Karin E Jansson


Facebook fullkomligen översvämmas just nu av länkar. Länkar till sidor som säger nog nu, vi vägrar och för i helvete!! 33 anledningar varför feminism behövs, American Apparel och Unisex, och Omvända könsroller i reklam, för att nämna tre.

Det bubblar i min mage av upprymdhet. Vi har alla fått nog, det visar alla delningarna i mitt flöde! Eller vänta, vilka är det som har fått nog? Scrollar ner. Räknar bland mina 300 facebook-vänner, vilka är ungefär hälften kvinnor, hälften män. Ett hundratal delningar av de ovan nämnda länkarna. Varav tre av delningarna är från män.

Känslan av upprymdhet blandas med uppgivenhet, som så ofta. Nej, jag kan inte lura mig själv. Jag tror genuint inte att jag någonsin kommer få uppleva ett samhälle som inte är patriarkalt. Det kommer inte hända. Inte under min livstid. Feminism är fortfarande kvinnornas grej, nåt vi kan pyssla med.

Kvinnokamp är ett talande ord, för det är en kamp. För att inte bara flyta med, bli klappad på huvudet och nypt i rumpan behöver jag kämpa. Jag säger nej och jag vägrar, och upplevs som obekväm och högljudd. Det skapar konflikter, men jag backar inte. Vuxna män stampar frustrerat i golvet som tjuriga småbarn. Men jag backar inte. För jag vet att vi är många, vi är många kvinnor som fått nog sedan länge. Och vi backar inte.