Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Ett tips!

Karin E Jansson

Jag vet att det här med www är knepigt och komplicerat, men här kommer två vattentäta tips!

1. Att näthata, och framför allt anonymt, är dåligt. (Men, tycker du att det är roligt när människor blir ledsna, då är näthat bra. Annars är det dåligt.)

2. Om du ändå inte kan stå emot att näthata, tänk på att du alltid lämnar spår efter dig i form av ip-nummer.

Och så ett allmänt tips som gäller både irl och på www:
Bråkar du med mina kompisar så bråkar du med mig. Backa för i helvete, det räcker nu.


Lycka till!