Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

En helt vanlig månad

Karin E Jansson


Jag har tappat lite tempo när det gäller instagram. Men några bilder har det blivit senaste månaden, och jag tycker de ändå summerar min tillvaro rätt bra.Jag har jobbat borta.Och hemma.Jag har bytt namn. Ni kan kalla mig Kanin.Jag har haft ett mycket bra armband.Mindre bra var skunks återkomst, stor flopp.Katterna har insett sina begränsningar.Prinsen tog det hårdast.Bröllopsinbjudningarna blev klara!Och jag åkte på att slicka kuvert/tänka på Seinfeld.I övrigt har vi snusat, sett på TV.....och vilat.Klart slut!