Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Dagens

Karin E Jansson


Jag känner mig inte helt i ordning. Det firas med en Dagens.

Dagens fysik: Igentäppt i nosen och rosslig i halsen. Jag vet, värdelöst!!

Dagens tack men nej tack: Evil Dead på bio. Jag fixar inte splatter.

Dagens lunch: Varje måndag har jag ätit samma pastasallad och idag blev den plötsligt tråkig. Pastasalladen hävdade att det var jag som var tråkig.

Dagens svett: Ymnig. Det är sommar nu.

Dagens längtan: Nån kväll i veckan åker jag, mamma, Maria och Sirpa ut på murkelhygget! Jo, det är sant, ryktet säger att murklorna är här! Murkelplockning är förmodligen det roligaste jag vet i hela världen. Weekend till Paris? Nej tack, ska plocka murklor. Flyga över Sverige på en gås? Nej tack, ska plocka murklor. Vinna pris och få applåd och tårta? Ja okej, en kortis då, men sen ska jag plocka murklor. Osv.


Vad längtar du efter?