Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

BLÄ

Karin E Jansson


Äsch. Det är den där sammanlagda ilskan. Sprungen av frustration, gnällighet och orättvisa. Den vi alla har.Jag omfamnar den, då känns det bättre.Och när det behövs hänger jag tillbaka tavlan.Med vetskapen om att den alltid finns där - den nödvändiga ilskan.