Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Pepparchips

Karin E Jansson

Ni vet hur minnena flyter. Hur de omvandlas och hamnar i perspektiv. Man minns sina sommarlov som solsken och smultron, och glömmer myggbett och brännässlor.


Jag hade det i bakhuvet, nu när de, efter säkert 20 år, var tillbaks. OLW Pepparchips. Okej Karin, du minns det som fantastiskt, men sänk förväntningarna en smula.


Så, hur var dom då?


Exakt såhär. Exakt.