Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Orange?!

Karin E Jansson

Sitter och läser i dagstidningen, och stöter på ett nytt ord. Orange? Googlar och upptäcker att tydligen används det när nåt varken är rött eller gult. Va??!!

Jag tycker vi ska sluta använda termen orange, och jag planerar också börja skriva insändare om det. Vadå, antingen är ju nåt rött eller gult, inte nåt jävla mittemellan. Språklig utveckling har aldrig lett till nåt positivt, och om jag inte får veta om nåt är rött eller gult, utan "orange", så kommer jag ju inte veta hur jag ska hantera det. Gnörrffghh.