Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Några gram hit och dit

Karin E Jansson

Några gram hit och dit, vem bryr sig? 

Jomen alltså, jag bryr mig. När det gäller papper i alla fall. Katta Kvack kan nog relatera, att få stryka med handen över ett papper med perfekt styrsel och gudomlig yta. Ehrm. Så nu funderar jag på att trycka printar i ett tjockare papper, från 220 g till 300 g. Äsch tänkte jag först, det är ingen som bryr sig. Förutom jag. Och det är ju jag som bestämmer. Thicker it is!!