Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Morfars akilleshäl

Karin E Jansson

 photo Untitled1-25_zps9ccdb61c.gif
Torsdag hos Gurra och Sirpa!Det knorrade i allas magar.Tack och lov var vi bjudna på middag!Riktig torsdagsmat. Ärtsoppa!Den serverades i ärtsoppakiosken. Sirpa hamnade först i kön.Snabbt var soppan uppäten, och alla var nöjda. Men.. Vad var det med morfar?Åh nej, morfar blir ju ett monster av ärtsoppa.Som kryper under bord.


Och fångar barn!

 photo Untitled3-1_zps4f9957b0.gif
Vad skulle vi ta oss till, morfar var ju helt vild. Vad var det nu botemedlet var? Just ja!Våfflor!Eller som dom såg ut i verkligheten.Och ordningen var återställd.