Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

BLOGG

Lycka genom konsumtion

Karin E JanssonDet är fult att bli glad av konsumtion. "Jag är inte mina saker". 

Min livsglädje står i direkt förhållande till det externa. Och dit räknas, ja allt externt. Människor, relationer, politik, prylar, väder och vad som är på TV. Visst kan jag rangordna dessa i deras positiva påverkanskraft på mitt liv, men jag tänker inte förneka att även det jag äger påverkar min livsglädje. Jag upplever det inte på något sätt som självbedrägeri att muntra upp sig med en ny kofta när det gick dåligt på tentan. Jag gillar kläder, och framför allt koftor, ergo gör nya koftor mig glad. Detta utesluter såklart inte att även andra saker kan muntra upp mig efter ett dåligt tentaresultat. Men koftan är en av sakerna.

Ganska ofta stöter jag på uppfattningen att det skulle finnas en ren, vacker livsglädje som är helt skild från det externa. "Du är den du är, inte det du har" och "Vara glad i sig själv". Var skulle denna livsglädje komma ifrån? Är den gudomlig, medfödd eller bara ockult i allmänhet?

Det är dock lätt att problematisera lycka genom konsumtion. Vad händer när pengarna är slut, eller när pengarna aldrig har funnits? Ja, då kan man inte köpa sig glad, tänker jag. Egentligen inte svårare än så. Tack och lov finns det annat som genererar lycka.

Blir du glad av konsumtion?